top of page

Privacybeleid

William Donker eigenaar van Athomeverslavingscoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. William Donker is eveneens de Functionaris Gegevens bescherming van www.athomeverslavingscoach.nl

Contactgegevens

William Donker At Home Verslavingscoach

email : info@athomeverslavingscoach.nl

tel nr : +31(0)6 50838488

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk via de website enkele persoonsgegevens via een contactformulier maar beperk dit tot een minimum.

via mijn contactformulier kun je je naam of nickname, email adres en tel achterlaten. Ik gebruik geen social media plugins.

Wel word er vanaf de website naar mijn Linked In profiel verwezen.

Bijzondere of gevoelige informatie

Mijn website verwerkt geen gevoelige of persoonlijke gegevens van jou. Wel vraag ik voor correspondentie om jou email adres. Het verstrekken hiervan is vrijwillig, je kunt mij ook altijd telefonisch contacten.

Mijn website is toegankelijk voor iedereen ook voor personen jonger dan 16 jaar.

Ik raad ouders wel altijd aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen , om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens zonder ouderlijke toestemming heb verzameld over jou of een minderjarige neem dan contact met mij op en dan verwijder ik deze informatie  onmiddellijk: info@athomeverslavingscoach.nl

Met welk doel verwerk ik persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk is om contact met jou op te kunnen nemen op jou verzoek.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke ) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoelang bewaar ik persoonsgegevens

Ik bewaar jou persoonsgegevens ( email adres en optioneel jou naam) verkregen vanuit deze website 2 weken op onze server. Binnen deze tijd neem ik contact met je op en afhankelijk van onze correspondentie en afspraken worden de gegevens vervolgens offline door mij bewaard. Na 14 dagen worden de gegevens automatisch en geheel van onze server verwijderd.

Google analytics gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd. Aan het eind van de bewaarperiode worden de gegevens automatisch verwijderd. Wij gebruiken Google analytics zonder dat we gegevens bewaren. Uw bezoek is dus niet te herleiden naar uw ip adres.

Bewaartermijn voor cliënt dossiers

Aangezien At Home Verslavingscoach niet met zorgverzekeraars samenwerkt zullen er geen clientdossiers opgebouwd worden. Voor aantekeningen die gezien worden als een clientdossier zie onderstaande:

Clientdossiers worden niet via de website of websiteserver bewaard ingezien of aangevuld. Deze worden buiten de website bewaard. Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen. De bewaartermijn voor cliëntdossiers bedraagt 20 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verstrek nooit gegevens aan derden en als ik dat wel doe, doe ik dit alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  En altijd in overleg met jou.

Cookies of vergelijkbare technieken die ik gebruik

Ik gebruik alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website word opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren.

Om te kunnen zien welke cookies wij gebruiken ga naar www.cookiechecker.nl

Gebruik foto`s van personen voor deze website

Ik gebruik op mijn website alleen foto`s van personen die niet herkenbaar in beeld zijn. Deze foto`s zijn afkomstig van WIX, UNSPLASH en GOOGLE.NL. Sta jij of je kind op een van deze foto`s en ben je van mening dat deze onrechtmatig verkregen zijn en wil je dat deze foto`s verwijderd worden, neem dan contact met mij op dan zal ik deze  direct verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt ten alle tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jou persoonsgegevens door mij. Ook heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekend dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen. Meer info hier.

Links van en naar andere websites

Op deze website worden enkele links naar andere websites gebruikt. Deze worden geopend in een nieuw venster. Op deze pagina`s gelden de privacy voorwaarden bij die betreffende pagina

Geheimhouding

Ik houd me aan de geheimhoudingsplicht op grond van artikel 88 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Dit houd in dat een hulpverlener geen gegevens van een cliënt aan anderen  mag verstrekken. Ik houd me hiermee aan de beroepsethiek. Soms bespreek ik binnen een team cliënten, dit is altijd na goedkeuring van de cliënt. Aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld de huisarts zal ik nooit zonder toestemming van de cliënt informatie verstrekken.

Meldcode

At Home Verslavingscoach is als Organisatie en zelfstandige beroepsbeoefenaar op grond van de Wet  "verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling" verplicht om een meldcode te hanteren. de meldcode richt zich onder andere op huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier meer informatie over meldcode.

bottom of page