top of page

De Trajecten

Ik bied de volgende trajecten aan, heb je iets anders in gedachten kun je altijd contact met mij opnemen.

Individuele  ambulante trajecten

  • Kort traject (3 tot 5 sessies)

  • Middel traject (5 tot 8 sessies)

  • Intensief traject (8 tot 13 sessies)

De sessies kunnen plaatsvinden op locatie en/of online, combinatie is ook mogelijk.

 

Welk traject het best bij jou past bepalen we gezamenlijk in overleg. 

€ 85,- per uur

Familie avond

Deze sessie kan ook plaatsvinden op locatie en/of online.

Hoe vaak dit nodig is bepalen we gezamenlijk in overleg.

€ 45,- per uur

Condities en voorwaarden

At Home Verslavingscoach hanteert traject prijzen en deze worden bij aanvang gefactureerd.

Afspraken kunnen in voorkomende gevallen tot 24 uur voordien afgezegd worden , wanneer dit niet tijdig gebeurt zal er 75% van  het factuurbedrag in rekening gebracht worden.

  • Introductie gesprek (telefonisch): Gratis 

  • Km vergoeding is € 0,25 ct  per km met een max van 150 km

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum

Tarieven voor psychosociale hulpverlening zijn vrijgesteld van BTW. Workshops, coaching en trainingen kennen wel een BTW tarief van 21%

Vergoedingen

Vergoedingen

At Home verslavingscoach heeft geen overeenkomst met verzekeraars, de meeste mensen betalen de psychosociale behandeling zelf en dienen deze niet in bij de verzekeraar. Deze keuze heb ik gemaakt om onafhankelijk mijn werk te kunnen doen en uit respect voor de privacy van mijn cliënten.

Helaas is het stigma rondom verslaving nog erg groot en zijn mensen nog altijd bang dat ze een stempel "verslaafd" krijgen als ze naar een huisarts, verzekeraar of zelfs een werkgever toegeven dat ze een probleem met middelen hebben. Een stempel waar ze niet meer vanaf komen.

 

Het taboe wat het thema verslaving met zich meebrengt is moeilijk te doorbreken. Daarom is het van belang om betrouwbare onafhankelijke hulp te krijgen. De meeste mensen betalen psychosociale  behandelingen zelf en maken de keuze deze niet  in te dienen bij de zorgverzekeraar.

​Dit heeft een aantal voordelen :

  • Gegevens zoals een diagnose worden niet gedeeld met een zorgverzekeraar waardoor privacy is gewaarborgd.

  • Je hebt geen verwijzing van een huisarts nodig.

  • Er kan snel gestart worden.

  • Je hoeft je eigen risico niet aan te spreken

  • Het is mogelijk om maatwerk te leveren aangezien de behandelaar niet aan protocollen gebonden is.

Wilt u wel weten wat er vergoed word , bel met uw eigen verzekeraar voor de tarieven die vergoed worden door hen.

William Donker is lid van de BPSW , beroepsvereniging voor professionals Social Work en staat ingeschreven bij het Registerplein. Hierdoor kunnen uw sessies ​deels of geheel vergoed worden door uw ziektekostenverzekering.

Aarzel niet en neem contact op!

bottom of page